elektromateriál a instalace
0 ks produktů za 0 ,-Kč
k pokladně

Podstata fotovoltaiky

Elektrická energie získaná ze sluneční energie vzniká dopadem slunečního záření na přechod P-N čímž vyrazí elektrony z valenčního pásu do vodivostního pásu. Volné elektrony, které takto vzniknou se v nejjednoduších systémech odvedou ke spotřebičům nebo do baterií. Aby bylo možné napájet domácí spotřebiče je nezbytné doplnit střídač, který převede stejnosměrné napětí na střídavé.

V solárních článcích jsou dvě vrstvy s odlišným typem vodivosti. V první vrstvě převažují negativně nabité elektrony - vrstva N. Ve druhé vrstvě jsou převážně prázdná místa, která dokážou přijmout vzniklý elektron - vrstva P.

Solární články je nutné chránit před okolními vlivy. Umisťují se mezi ochranné sklo a plastovou fólii, je však možné použít například dvě skla nebo jiné materiály. Jednotlivý solární článek má nízké napětí, proto se sériově propojují do větších sestav - panelů. Jeden solární panel vytvoří cca 300 W.